Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Przykłady medycznego zastosowania konopi.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Wśród objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego najbardziej poważne i niepokojące są ciągłe nagłe ataki myśli lub impulsów w umyśle pacjenta, zwane również obsesjami. Podobnie imperatywne tendencje lub kompulsje polegające na ciągłym wykonywaniu i odnawianiu pewnych rytuałów mogą wywoływać poważne sytuacje stresowe.

Ponadto zabierają one choremu wiele godzin w ciągu dnia. Natarczywe myśli lub impulsy dotyczą na przykład lęku przed zaraźliwą chorobą lub innymi wymyślonymi zagrożeniami dotyczącym seksualności, obyczajów lub konieczności aranżowania sytuacji w życiu w określony sposób. Wśród stanowiących uczucie nieodpartej konieczności tendencji są rytuały mycia i higieny, ciągłego liczenia przedmiotów, powtarzania i nadmiernej weryfikacji drobnych faktów z życia (takich jak np. zamknięcie drzwi).

Badacze z Berlina opisali w czasopiśmie naukowym American Journal of Psychiatry dwa przypadki tych chorób skutecznie wyleczone dronabinolem. Dwoje pacjentów, kobieta i mężczyzna w wieku odpowiednio 38 i 36 lat, było opornych na wszystkie konwencjonalne sposoby leczenia neuroleptycznego i przeciwdepresyjnego (Schindler, 2008). Pacjent poinformował swojego lekarza, że ​​jego objawy zostały zmniejszone przy pomocy palenia marihuany. Następnie przepisano mu 10 mg dronabinolu trzy razy dziennie oprócz leczenia klomipraminą. Objawy zmniejszyły się po dziesięciu dniach. Drugi pacjent otrzymywał także dronabinol do 10 mg dwa razy na dobę, także równolegle do trwającego już wcześniej leczenia. Odnotowano znaczące zmniejszenie objawów po dwóch tygodniach nowej terapii. 

Dodaj komentarz