Jak powinno przebiegać leczenie z zastosowaniem konopi?

Odpowiednio przeprowadzone leczenie przy użyciu kannabinoidów powinno obejmować:

– staranne badanie predyspozycji pacjentów przed dopuszczeniem do leczenia oraz dokładną obserwację w jego trakcie,

– dbałość o odpowiednie dawkowanie (zaczynając od bardzo niskiego poziomu substancji czynnych),

– nacisk na funkcję stosowania preparatu oraz możliwe multimodalne podejście terapeutyczne (zwłaszcza w przypadku leczenia przewlekłego bólu),

– pierwszeństwo dla preparatów niewymagających bezpośredniej inhalacji dymu z palonego suszu konopi,

– zwracanie uwagi na problemy związane z nadużywaniem oraz niewłaściwym wykorzystywaniem preparatów z konopi (zwłaszcza o wysokiej zawartości THC)    przez pacjentów.

Dodaj komentarz