Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przy stosowaniu marihuany.

Działania niepożądane są częste w przypadku stosowania kannabinoidów. Zgodne z badaniami u około 8–9 na 10 pacjentów mogą wystąpić niepożądane skutki leczenia cannabis, natomiast 1 na 10 pacjentów przerywa leczenie z powodu uciążliwości działania niepożądanego.

Najczęściej zgłaszane przez pacjentów działania niepożądane obejmują:

– uczucie odurzenia („haju”),

senność,

– zaburzenia mowy,

– zawroty głowy,

– zaburzenia koordynacji ruchowej,

– drżenie mięśni.

Dodatkowe obawy dotyczące stosowania kannabinoidów obejmują utrudnienia w prowadzeniu pojazdów, ryzyko uzależnień, nadmierną euforię oraz psychozę.

Niektóre kannabinoidy mogą być bezpieczniejsze pod względem wywoływania skutków ubocznych niż inne, ale wpływ poszczególnych kannabinoidów na organizm człowieka nadal nie jest dokładnie zbadany, zwłaszcza specyficzne proporcje THC i CBD.

Dodaj komentarz