Stosowanie preparatów z THC i CBD z innymi lekami i substancjami czynnymi.

Leki wpływające na poziom cukru we krwi.

Istnieją dowody sugerujące, że konopie mogą zmniejszać oporność na insulinę, poprawiać proces metaboliczny oraz kontrolę cukru we krwi.

Większość tych dowodów pochodzi z obszernych badań epidemiologicznych, które analizują ogólne wzorce zachowań organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych z przynależnością do danej populacji. Kilka badań wykazało, że osoby zażywające konopie indyjskie miały niższy wskaźnik otyłości i cukrzycy w porównaniu z osobami nie będącymi ich użytkownikami.

Znacznie mniej badań koncentruje się na interakcji THC, CBD lub innych kannabinoidów z innymi lekami. Ich pozytywny wpływ na poziom cukru we krwi jest powszechny. Przykładem jest insulina.

Nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów, jednak uważa się, że konopie mogą korzystnie współpracować z innymi lekami. Z tego samego powodu może również istnieć ryzyko, że konopie w połączeniu z innymi lekami mogą zbytnio obniżyć poziom glukozy.

Pacjenci poddani terapii z użyciem konopi w połączeniu z innymi lekami powinni stale monitorować skutki leczenia pod nadzorem lekarza, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko niepożądanych efektów i odpowiednio dostosować proporcje leków.

Leki, które obniżają ciśnienie krwi

Jedną z głównych cech THC jest to, że jednocześnie aktywuje receptory kannabinoidowe CB1 i CB2. Aktywacja obu receptorów wywołuje odpowiedź stresową na układ sercowo-naczyniowy, która może zwiększyć zużycie tlenu w sercu, zmniejszając przepływ krwi w tętnicach wieńcowych.

Chociaż raporty o zdarzeniach niepożądanych są stosunkowo rzadkie, pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie powinni mieć świadomość, że konopie indyjskie mogą wywoływać skutki uboczne w tym zakresie.

Leki, które zwiększają ryzyko krwawienia

Zarówno THC, jak i CBD mogą wzmacniać działanie leków stosowanych do rozrzedzania krwi lub innych leków, których skutkiem ubocznym jest m.in. ryzyko rozrzedzenia krwi.
Najprawdopodobniej kannabinoidy mogą spowalniać przetwarzanie tych leków przez organizm.

Opioidy

Większość badań wykazuje istnienie dwukierunkowej zależności modulacyjnej pomiędzy naturalnym układem opioidowym organizmu a naturalnym systemem kannabinoidowym (układem endokannabinoidowym).

Właściwości przeciwbólowe konopi są powszechnie znane. Wielu lekarzy zaproponowało,  aby konopie indyjskie – jako alternatywne leki przeciwbólowe – mogły stanowić alternatywę w ograniczaniu nadużywania opioidów wydawanych na receptę.

Nie ma wątpliwości, że z punktu widzenia możliwych nadużyć i toksyczności, konopie jako substytut narkotycznych leków przeciwbólowych mogłyby być znacznie lepszym lekiem pierwszego wyboru w leczeniu przewlekłego bólu.

Po przeprowadzeniu subiektywnych badań dotyczących efektu leczenia pacjentów jednocześnie konopiami i opioidami dr Donald Abrams, onkolog z UCSF w San Francisco, wraz ze swoim zespołem opublikował wnioski w 2011 r.

Naukowcy w swoim raporcie nie stwierdzili znaczącej zmiany stężenia opioidów we krwi po dodaniu konopi. Ponadto 27% pacjentów zgłosiło zmniejszenie bólu po podaniu konopi.

Jednym z wniosków płynących z badania było stwierdzenie, że konopie mogą w rzeczywistości bezpiecznie wzmocnić uśmierzające ból działanie opioidów. Stwierdzono również, że łączenie opioidów i konopi indyjskich może pozwolić na leczenie pacjentów z niższymi dawkami opioidów, zmniejszając jednocześnie ryzyko uzależnienia i powodując mniej skutków ubocznych.
Ponadto ważnym pozytywnym działaniem dodatkowym jest fakt, że dronabinol zmniejsza nudności i zaparcia wywołane przez opiaty.

Inne wyniki badań w zakresie łączenia opioidów z konopiami zostały opisane w 2003 roku w jednym z medycznych czasopism przez dr Mary Lynch i jej współpracowników z Uniwersytetu w Halifax (Kanada). Analizowali oni przypadek 3 pacjentów z przewlekłym bólem (stwardnienie rozsiane, neuropatie związane z zakażeniem wirusem HIV, ból pleców  i nóg po wypadku) którym znacznie zmniejszono dawki opiatów przez równoległe palenie marihuany, osiągając bardzo dobre efekty przeciwbólowe.

Pacjent z neuropatiami związanymi z wirusem HIV przyjmował morfinę w dawce 360 ​​mg na dobę. Po czterech miesiącach od rozpoczęcia kuracji z udziałem konopi zmniejszono mu dawkę o połowę, a po kolejnych pięciu miesiącach całkowicie zaprzestano u niego stosowania opiatów.

Alkohol

Badania nad łączeniem konopi z alkoholem dostarczyły przekonujących dowodów na to, że alkohol zwiększa poziom THC we krwi (choć nie ma dowodów sugerujących, że THC zwiększa poziom alkoholu we krwi). Z drugiej jednak strony niektóre z badań sugerują, że ludzie spożywają mniej alkoholu, gdy używają konopi.

Te dwa ustalenia nie wykluczają się wzajemnie. Jeśli THC zareaguje na alkohol wzmacniając pożądany wpływ na nastrój, wówczas użytkownik substancji czynnej potrzebowałby mniej alkoholu.

Środki uspokajające

Istnieje wiele środków o działaniu uspokajającym: alkohol, benzodiazepiny, niektóre leki przeciwdepresyjne, barbiturany czy dostarczane zewnętrznie neuroprzekaźniki o działaniu hamującym (GABA) wpływające na kodeinę w ośrodkowym układzie nerwowym.

Działanie uspokajające mogą mieć również kannabinoidy, takie jak CBD i THC oraz terpeny, takie jak mircen i linalol.

W połączeniu ze środkami uspokajającymi konopie dają efekt addytywny – sumują swoje działanie ze środkami uspokajającymi. Wydaje się, że konopie nie podnoszą ich poziomu we krwi ani nie nasilają działania uspokajającego innych środków uspokajających.

Należy pamiętać, że zarówno pacjenci, jak i lekarze powinni zachować szczególną ostrożność lub najlepiej unikać łączenia kannabinoidów ze środkami uspokajającymi.

Dodaj komentarz