Psychozy afektywne, depresja endogenna, zaburzenia dwubiegunowe. Medyczne zastosowania konopi.

Psychozy afektywne, depresja endogenna i zaburzenie dwubiegunowe:

Psychozy afektywne, podobnie jak schizofrenia, należą do grupy chorobowej psychoz.  W przeciwieństwie do innych chorób psychicznych, zaburzenia te głęboko zmieniają osobowość pacjentów. Psychozy afektywne są często powiązane z fantazjami, halucynacjami, uczuciem niepokoju i lękami. W większości przypadków ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że naprawdę są chorzy uważając, że odpowiedzialne za ich stan są przyczyny zewnętrzne.

Do grup psychoz afektywnych zalicza się także depresje endogenne i zaburzenia maniako-depresyjne lub dwubiegunowe.

W przeciwieństwie do depresji reaktywnej przy depresji endogennej nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej, namacalnej przyczyny. Powstaje ona wewnątrz chorego i wpływa na uczucia, myśli i zachowanie pacjenta. Objawy tego rodzaju depresji obejmują między innymi utratę zainteresowań, radości życia, apetytu, wzmożony smutek, poczucie winy, stan załamania, brak koncentracji, chroniczne zmęczenie i bezsenność. Nie jest rzadkością pojawianie się również zaburzeń fizycznych, takich jak bóle głowy i zaburzenia trawienne. Niektórzy pacjenci z tym schodzeniem opisywali korzystny wpływ marihuany na swoje stany depresyjne. Jednakże potencjalne korzyści lecznicze produktów z konopi indyjskich w leczeniu depresji endogennych są trudne do jednoznacznej oceny z powodu braku wystarczających badań medycznych.

W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej wielu pacjentów również informowało o korzyściach terapeutycznych płynących ze stosowania konopi indyjskich. Psychoza bipolarna, znana również jako psychoza maniakalno-depresyjna lub depresja maniakalna, charakteryzuje się fazami depresji endogennej, które występują naprzemiennie z fazami maniakalnymi. Towarzyszy im euforia, niezwykłe pomysły, uczucie niezwyciężoności, nadpobudliwość, brak koncentracji, pochopne myśli i słowa. Publikacja naukowa z 1998 r. przedstawiła liczne przypadki, gdzie leczenie marihuaną było skuteczne w przypadku zarówno manii, stanu depresyjnego, jak i obu tych chorób występujących razem (L. Grinspoon, 1998). Niektórzy pacjenci stosowali marihuanę w połączeniu z litem, powszechnym lekiem w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Dzięki temu byli oni w stanie zmniejszyć dawkę litu lub złagodzić jego skutki uboczne.

Przeprowadzono obszerne badanie z udziałem 3459 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową na temat wpływu marihuany na przebieg ich zaburzeń. Po 12 miesiącach leczenia osoby zażywające pochodne konopi wykazały więcej samozadowolenia i zmniejszenie nasilenia zaburzeń szaleństwa i psychoz, niż osoby nie spożywające marihuany (Van Rossum, 2009).

Niektóre badania podają jednak negatywne skutki używania konopi w leczeniu wielu psychoz schizofrenicznych, nawet pomimo licznych referencji schizofreników broniących używania konopi indyjskich. Przypuszcza się, że przy dłuższym stosowaniu konopie indyjskie są odpowiedzialne za większość nawrotów choroby. W związku z tym stosowanie produktów z konopi indyjskich zasadniczo nie jest zalecane w leczeniu schizofrenii.

Konopie indyjskie mogą jednak pomóc ograniczonej liczbie pacjentów. Naukowcy z Rockland Psychiatric Center w Orangeburgu (Nowy Jork) opisali poprawę objawów schizofrenii u 4 pacjentów, którzy otrzymali dronabinol doustnie (G. Schwarcz, 2009). Badanie zlecono po zaobserwowaniu polepszenia stanu zdrowia u jednego z pacjentów. Naukowcy zauważyli również, że 3 z 5 pacjentów z ciężkimi zaburzeniami opornych na zwykłe leczenie w przeszłości zgłaszało pozytywne skutki działania konopi indyjskich i THC na ich stan zdrowia. Wybrano więc pacjentów, którzy byli oporni na jakiekolwiek leczenie i dla których ryzyko było niższe niż oczekiwana poprawa. Z 200 pacjentów z przewlekłą psychozą wybrano 5 osób. Zalecono im leczenie dronabinolem: 2,5 mg dwa razy na dobę, następnie 5 mg dwa razy na dobę w drugim tygodniu, a na koniec 10 mg dwa razy na dobę w trzecim tygodniu. U jednego z pacjentów poprawa nastąpiła dopiero po 8 tygodniach, natomiast pozostali zareagowali szybciej. Naukowcy zauważyli, że “ta poprawa zdrowia zdaje się występować u trzech na czterech pacjentów w trakcie procesu psychotycznego nie tylko na poziomie uspokojenia”. Wyniki te sugerują, że rola kannabinoidów w psychozach może być bardziej znacząca, niż początkowo zakładano. Otwiera to nowe spojrzenie na rolę kannabinoidów w leczeniu schizofrenii.

Dodaj komentarz