Utrzymać stan homeostazy – rola endokannabinoidów w regulacji układu nerwowego.

Komórki mózgu (neurony) komunikują się między sobą wysyłając sygnały elektrochemiczne. Każdy neuron musi bez przerwy otrzymywać i wysyłać sygnały, aby samodzielnie regulować przechodzące przez niego w danym momencie sygnały. Neurony nie są jednak w stanie otrzymywać zbyt wielu informacji jednocześnie. Jeśli zostaną przeładowane sygnałami, może dojść do ekscytotoksyczności, która powoduje uszkadzanie oraz zabijanie neuronów.

Ekscytotoksyczność może zachodzić przy udarze mózgu, urazach mózgowia oraz przy chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego, takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona i choroba Huntingtona. Innymi przypadkami, w których może wystąpić nadmierna koncentracja glutaminianu wokół neuronów, są hipoglikemia oraz padaczka. To właśnie w takich sytuacjach niezwykle istotną rolę zaczynają odgrywać endokannabinoidy.

Weźmy za przykład przypadek, w którym jeden neuron odbiera sygnały od dwóch innych. Jeden z tych dwóch neuronów może stać się nadaktywny i wysłać zbyt wiele sygnałów do neuronu odbierającego. Kiedy to nastąpi, neuron odbierający wyśle endokannabinoidy tą samą ścieżką, przez którą otrzymuje sygnał od neuronu nadaktywnego. Endokannabinoidy trafiają w ten sposób do neuronu wysyłającego nadmierną ilość sygnałów, gdzie zwiążą się z receptorami CB1 przesyłając sygnał, który nakazuje zmniejszenie ilości wysyłanych sygnałów.

W większości przypadków przepływ informacji między neuronami jest zorientowany w jednym kierunku – od neuronów „nadawcy”, które uwalniają sygnały neuroprzekaźnika,  do neuronów „odbiorczych”, które słuchają tych sygnałów. 

Endokannabinoidy pozwalają neuronom odbierającym sygnały regulować ilość otrzymywanego przez nie sygnału wejściowego. Robią to wysyłając sygnały wsteczne (endokannabinoidy) z powrotem do nadaktywnych neuronów nadawczych. 

Tym sposobem endokannabinoidy pozwalają utrzymać stan homeostazy wewnątrz układu nerwowego, dzięki czemu pozytywnie oddziałują na funkcjonowanie całego ustroju.

Dodaj komentarz