Układ odpornościowy. Jaka jest rola endokannabinoidów w zwalczaniu stanów zapalnych?

Stan zapalny jest naturalną reakcją obronną, jaką w układzie odpornościowym wywołuje infekcja lub uszkodzenie fizyczne. Celem zapalenia jest usunięcie patogenów (zarazków) lub uszkodzonej tkanki. 

Obszar zapalny jest tworzony przez płyny i komórki odpornościowe przemieszczające się  do niego w celu przywrócenia funkcjonowania komórek dotkniętych stanem zapalnym do stanu homeostazy.

Ważne jest, aby stan zapalny ograniczał się do miejsca uszkodzenia i nie utrzymywał się dłużej, niż jest to konieczne, gdyż może to spowodować trudne lub niemożliwe do naprawienia szkody w komórkach.

Przewlekłe zapalenie i choroby autoimmunologiczne są przykładami takiej niewłaściwej aktywacji układu odpornościowego.

W takich przypadkach reakcja zapalna organizmu trwa zbyt długo, co prowadzi       do przewlekłego zapalenia lub zarażania zdrowych komórek.

Wszystko wskazuje na to, że endokannabinoidy tłumią lub ograniczają sygnały zapalne układu odpornościowego. Profesor Prakash Nagarkatti, wiceprezes ds. Badań na University of South Carolina, którego laboratorium bada endokannabinoidową regulację odpowiedzi immunologicznych stwierdził, że stymulacja działania układu endokannabinoidowego może być dobrym sposobem leczenia chorób zapalnych.

Rozważmy przykład normalnej odpowiedzi immunologicznej wywołanej infekcją bakteryjną. W pierwszej kolejności komórki odpornościowe wykrywają obecność bakterii i uwalniają cząsteczki prozapalne, które mówią innym komórkom odpornościowym, aby również wzięły udział w zwalczaniu zagrożenia.

Endokannabinoidy także są w takim przypadku uwalniane, co również sygnalizuje innym komórkom odpornościowym pomoc i prawdopodobnie pomaga ograniczyć reakcję zapalną, aby nie osiągnęła zbyt dużych rozmiarów. 

Poprzez ścisłe regulowanie stanu zapalnego układ odpornościowy może niszczyć zarazki lub usuwać uszkodzoną tkankę, a następnie wracać do stanu normatywnego.

Zapobiega to nadmiernemu zapaleniu i umożliwia komórkom – a tym samym całemu ciału – powrót do stanu homeostazy.

Dodaj komentarz