Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Przykłady medycznego zastosowania konopi.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Wśród objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego najbardziej poważne i niepokojące są ciągłe nagłe ataki myśli lub impulsów w umyśle pacjenta, zwane również obsesjami. Podobnie imperatywne tendencje lub kompulsje polegające na ciągłym wykonywaniu i odnawianiu pewnych rytuałów mogą wywoływać poważne sytuacje stresowe. Ponadto zabierają one choremu wiele godzin w ciągu dnia. Natarczywe myśli lub impulsy dotyczą […]

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Przykłady medycznego zastosowania konopi. Czytaj więcej >>>